03:29, 04 Июли 2020
Агентии хизмати давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хизмати давлатӣ хизмат
ба Ватан ва миллат аст

КУМИТАИ ХИФЗИ МУХИТИ ЗИСТИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ ИШҒОЛИ МАНСАБҲОИ МАЪМУРИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ ЗЕРИН ОЗМУН ЭЪЛОН МЕНАМОЯД:

Категория: Основная

  1. .Cардори раёсати корҳо-1 ҷой

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû-эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандиси њифзи муњити зист, географ, иќтисодчї ва ё њуќуќшинос;

-доштани 6 сол собиќаи хизмати давлатû ё 7 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медарорад;

-дониш ва малакаи хуби роњбарї ва муошират бо ањли љомеа;

-нисбат ба донистани забонњои хориљû бартари дода мешавад;

Маоши мансабû 1883 сомонû.

2.Сармутахассиси бахши њифзи муњити зисти ноњияи Тољикобод-1љой.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû-эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандисиињифзимуњитизист, география ва њифзи табиат;

-доштани 2 соли собиќаихизматидавлатû ё 3 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии сармутахассиси шуъбаро ба танзим медарорад;

-дониш ва малакаи хуби муошират бо ањли љомеа;

-нисбат ба донистани забонњои хориљû бартари дода мешавад;

Маоши мансабû 786 сомонû.

3. Мутахассиси пешбари шуъбаи банаќшагирї, муњосибот ва молия-1љой.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû – иќтисод, молия;

-1 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии мутахассиси пешбарро ба танзим медарорад;

Маоши мансабû   769 сомонû.

4.Мутахассиси пешбари бахши њифзи мухити зисти ноњияи Лахш-1 љой.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû -эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандисии њифзи муњити зист, география ва њифзи табиат;

-1 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии мутахассиси пешбарро батанзим медарорад;

Маоши мансабû 646 сомонû.

     5. Мутахассиси пешбари бахши њифзи мухити зисти шањри Турсунзода-1 љой.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû   - эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандисиињифзимуњитизист, география ва њифзи табиат;

-1 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии мутахассиси пешбарробатанзим медарорад;

Маошимансабû   646 сомонû.

 

6.Мутахассиси пешбари Бахши њифзи муњити зисти ноњияи Сангвор-1љой.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû -эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандиси њифзи муњити зист, география ва њифзи табиат;

-1 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии мутахассиси пешбарро ба танзим медарорад;

Маоши мансабû   646 сомонû.

 

7.Мутахассис Шуъбаи њифзи муњити зисти шањри Вањдат-1љой.

Талаботитахассусûбароидовталабон:

-тањсилотиолû ё миёнаикасбû-эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандиси њифзимуњити зист, география ва њифзитабиат;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû,ки иљрои самараноки уњдадорињои мансабии мутахассисиро ба танзиммедарорад;

Маоши мансабû 522 сомонї.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû-эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандиси њифзи муњити зист, географ, иќтисодчї ва ё њуќуќшинос;

-доштани 6 сол собиќаи хизмати давлатû ё 7 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медарорад;

-дониш ва малакаи хуби роњбарї ва муошират бо ањли љомеа;

-нисбат ба донистани забонњои хориљû бартари дода мешавад;

Маоши мансабû 1883 сомонû.

2.Сармутахассиси бахши њифзи муњити зисти ноњияи Тољикобод-1љой.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû-эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандисиињифзимуњитизист, география ва њифзи табиат;

-доштани 2 соли собиќаихизматидавлатû ё 3 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии сармутахассиси шуъбаро ба танзим медарорад;

-дониш ва малакаи хуби муошират бо ањли љомеа;

-нисбат ба донистани забонњои хориљû бартари дода мешавад;

Маоши мансабû 786 сомонû.

3. Мутахассиси пешбари шуъбаи банаќшагирї, муњосибот ва молия-1љой.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû – иќтисод, молия;

-1 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии мутахассиси пешбарро ба танзим медарорад;

Маоши мансабû   769 сомонû.

4.Мутахассиси пешбари бахши њифзи мухити зисти ноњияи Лахш-1 љой.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû -эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандисии њифзи муњити зист, география ва њифзи табиат;

-1 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии мутахассиси пешбарро батанзим медарорад;

Маоши мансабû 646 сомонû.

     5. Мутахассиси пешбари бахши њифзи мухити зисти шањри Турсунзода-1 љой.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû   - эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандисиињифзимуњитизист, география ва њифзи табиат;

-1 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии мутахассиси пешбарробатанзим медарорад;

Маошимансабû   646 сомонû.

6.Мутахассиси пешбари Бахши њифзи муњити зисти ноњияи Сангвор-1љой.

Талаботи тахассусû барои довталабон:

-тањсилоти олии касбû -эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандиси њифзи муњити зист, география ва њифзи табиат;

-1 соли собиќаи умумии мењнатû;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû, ки иљрои уњдадорињои мансабии мутахассиси пешбарро ба танзим медарорад;

Маоши мансабû   646 сомонû.

7.Мутахассис Шуъбаи њифзи муњити зисти шањри Вањдат-1љой.

Талаботитахассусûбароидовталабон:

-тањсилотиолû ё миёнаикасбû-эколог, биолог, химик, заминсоз, муњандис-гидротехник, аграном, муњандиси њифзимуњити зист, география ва њифзитабиат;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќû,ки иљрои самараноки уњдадорињои мансабии мутахассисиро ба танзиммедарорад;

Маоши мансабû 522 сомонї.

Аз довталабон њуљљатњои зерин талаб карда мешаванд:

- ариза ба унвонии роњбари Кумита;

- вараќаи шахсии бањисобгирии кадрњо (бо 2 дона акси андозаи 3х4);

- тарљумаи њол

- нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот;

- нусхаи дафтарчаи мењнатї

- маълумотнома оид ба вазъи саломатї №038УЕ

- нусхаи раќамими мушаххаси андозсупоранда;

- маълумот дар бораи даромад ва вазъи молу мулк;

- тавсифнома аз љойи кори охирон;

- нусхаи шиноснома;

- нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намудаанд)

Нишонии ќабули њуљљатњо: шањри Душанбе, кўчаи Шамсї 5/1 , индекс  734064, факс: (+992 37) 236-56-23, web-site: www.hifzitabiat.tj. E-mail: muhit@ hifzitabiat.tj.

Муњлати ќабули њуљљатњо: 21- рўз баъд аз рўзи нашр.

 САВГАНДИ ХИЗМАТЧИИ

ДАВЛАТӢ

«Ман (ному насаб), шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хизмати давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси масъулияти баланди ватандӯстӣ  савганд ёд мекунам:
-адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат дарк намуда,
-Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда,
-дар фаъолияти худ принсипҳои қонуният, адолат, беғаразӣ ва ростқавлиро ба роҳбарӣ гирифта,
-тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ бовиҷдонона ва ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда,
-ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром намуда, афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ ҳисоб мекунам.
Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди ҷомеа ва давлат масъул меҳисобам».

Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо садо)

  

Тақвим

<< < Август 2018 > >>
Дш Сш Чш Пш Ҷм Шб Яш
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Назарсанҷӣ

Сомонаи нави моро баҳо диҳед!

Аъло - 0%
Хуб - 0%
Қаноатбахш - 0%
Ғайри қаноатбахш - 0%

Обу ҳаво

 

Ҳисобкунак

Ҳисобкунак


© 2007 - 2020 Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон